Zabezpečenie zo strany dodávateľa: včasná doprava na miesto akcie / 1hod a pol vopred/rýchla montáž a demontáž atrakcií, samozrejmosť odborná zaškolená obsluha. Ku každej atrakcií dodávame predlžovací kábel v dĺžke 50m. Pri objednaní vodných atrakcií, odberateľ zabezpečuje hadice a vodu, najlepšie z hydrantu. Robíme všetko pre plynulú bezpečnosť vašej akcie.

Potrebné zabezpečenie zo strany odberateľa: prístup zásobovacieho auta/dodávka/ až na miesto prevádzky atrakcií prípadne zabezpečiť človeka na pomoc s vykládkou pokiaľ auto nemôže prísť až na miesto určenia. Vhodná plocha na prevádzku atrakcií najlepšie trávnatá plocha. V prípade inej plochy ako betón alebo asfalt treba nám to vopred oznámiť. Ďalej stály prívod elektrickej energie 230V do vzdialenosti max.100m. Ku každej atrakcií dávame 50m el. kábel.

V prípade prenájmu atrakcie bez našej obsluhy a dopravy, žiadame od odberateľa o vrátenie atrakcií  bez poškodenia ,suché a čisté .  V prípade záujmu predĺženia prenájmu atrakcií s obsluhou priamo na mieste akcie, je možné iba po dohode s majiteľom a to telefonicky na čísle: 0905327279.   Nie sme platci DPH.  ZA NEPRIAZNIVE POMIENKY POČASIA NERUČÍME!  Inštalácie atrakcií v interiéri nie je problém ale max. výška atrakcií 7m. Priemerná výška atrakcií do 4m.

ATRAKCIE NEPREVÁDZKUJEME V DAŽDI A ZA SILNÉHO VETRA! V prípade zlého počasia vieme akciu presunúť do interiéru alebo do krytej haly. Pri nedodržaní podmienok zapríčinených odberateľom/výpadky el. energie, nevhodné miesto prevádzky, prestoje pri organizovaní, dodávateľ vyfakturuje dohodnutú sumu bez ohľadu na dĺžku skutočnej prevádzky atrakcie. Za nedodržanie dohodnutého začiatku prevádzky zapríčinenú dodávateľom: dodávateľ je povinný predlžiť dobu prenájmu po dohode s odberateľom pri technickej poruche atrakcií si môže uplatniť odberateľ zľavu od 10% zo sumy fakturovanej za prenájom.