Určite nie, v prípade, že si od nás prenajmete atrakcie, žiadne vstupné už nevyberáme a všetci účastníci majú vstup bezplatný, samozrejme pokiaľ si organizátor neurčí iné podmienky.

Áno. Atrakcie, ktoré sú bez dozoru vopred oznamime,všetky naše atrakcie majú riadne vyškolenú obsluhu. Výnimku tvoria jedine rodinné oslavy, kde atrakcie prenajímame po dohode bez dozoru.

Úlohou obsluhy je, aby atrakcia bola bezpečná tj. spĺňala všetky bezpečnostné prvky, koordinovala počet osôb na atrakcii a usmerňovala ich. Obsluha atrakcie nezodpovedá za nevhodné správanie osôb a následky vzniknuté nedodržaním prevádzkového poriadku. Za mladistvé osoby zodpovedajú rodičia.

Bez problémov dokážeme zvládnuť súbežne viaceré eventy v rámci celého Slovenska.

Pri objednaní už 2-3ks atrakcií dopravu riešime dohodou, ale spravidla je doprava  do 100 km zdarma.

Cena prenájmu nafukovacích atrakcií je stanovená do 5 hodín čistého času. (nepočíta sa montáž a demontáž atrakcie). V prípade, že je čas kratší ako 5 hodín cena sa nemení. V prípade záujmu sa za každú ďalšiu hodinu pripočítava 10% z ceny všetkých objednaných atrakcií alebo dohodou na čísle 0905327279.  Pri rodinných oslavách je čas stanovený dohodou.

Nie, nie sme platcom DPH.

Najlepšie pre nafukovacie atrakcie je umiestnenie na trávnatý alebo mäkký podklad. V prípade, že to tak nie je, nedokážeme atrakcie plnohodnotne ukotviť. Ak teda organizátor umiestni atrakcie na takúto plochu, činí tak na vlastnú zodpovednosť. Väčšinu atrakcií nie je možné umiestniť na inú ako trávnatú plochu z hľadiska bezpečnosti. Odberateľ  je povinný oznámiť vopred, keď nafukovacia atrakcia bude umiestnená na inom ako trávnatom podklade (ako betón alebo asfalt ), aby sme sa na to mohli riadne pripraviť, v prípade, že tak neurobí, činí tak na vlastnú zodpovednosť.

Ku každej nafukovacej atrakcii dodávame predlžovací kábel v dĺžke 50m. Napájanie nad túto vzdialenosť je povinný zabezpečiť organizátor akcie.

V našich katalógoch je pri každej atrakcií vždy uvedený príkon. Príkon oznamujeme aj vždy vopred pred začiatkom akcie. Prosíme preto, aby ste mali elektr. sieť pripravenú na uvedené príkony.

Malo kto si uvedomuje že prenájom atrakcií nie je len o tom, že prídeme v deň eventu s naloženou dodávkou plnou atrakcií. Na každú akciu sa vopred pripravujeme vopred: čistíme, servisujeme, nafukovadla  a plánujeme ľudí na akciu + doprava. V prípade storna 2 dni až 5 dní pred začiatkom akcie požadujeme 50% z dohodnutej sumy, alebo stanovenie iní dátum akcie. Samozrejme výnimkou je nepriaznivé počasie.

Vyhradzujeme si právo v prípade nepriaznivých prírodných podmienok atrakciu okamžite demontovať, v záujme ochrany ľudského zdravia.

Je možné úhrada v hotovosti na základe pokladničného dokladu, tento druh platby je najčastejší v prípade menších eventov a rodinných osláv. Pri  firemných akciách uprednostňujeme platbu faktúrou cez bankový účet, so splatnosťou 14 dní, odo dňa vystavenia.

Pri objednaní vodných atrakcií odberateľ zabezpečuje hadice a vodu, najlepšie z hydrantu.

Na našom webe nájdete presne uvedené vekové kategórie, pre ktoré je atrakcia určená.

Všetky údaje sú na stránke  alebo v zaslanom cenníku atrakcií ,kde sú presne uvedené rozmery atrakcií.

Nie je pre nás problém ,priemerná výška atrakcií 3 -4 m až po max. 7m.